• Quan hệ bang giao thời nhà Lý

  Bang giao thời nhà lý

  Vào thế kỷ XI, trong bối cảnh chung không ổn định của khu vực, khiến nhà Lý một mặt vừa lo xây dựng vương triều xã tắc, một mặt vừa phải lo giữ vững quan hệ bang giao hòa hiếu với các lân bang, đó là nhà Tổng ở phía Bắc và Chiêm Thành ở phía Nam. 1. Quan hệ với nhà Tống Ở phía Bắc, tuy cuộc xâm lược của nhà Tống vào năm 981 đã bị Lê Đại Hành (thế kỷ X) đánh bại, nhưng âm mưu, ý đồ thôn tính và xâm lược Đại Việt của nhà Tống chua phải đã hết. Nắm rõ tình hình đó,…

 • Lý Công Uẩn - Thành lập triều Lý

  Sự thành lập triều nhà Lý

  Lý Công Uẩn – người sáng lập vương triều Lý Theo nguồn tài liệu chính sử, Lý Công Uẩn – sáng lập ra vương triều Lý, là người châu cổ Pháp, sinh vào ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất,…

 • Vua Lê đại phá quân Tống

  Sự suy tàn của triều tiền Lê

  Kế thừa sự nghiệp cùa các vương triều Ngô, Đinh, vương triều Tiền Lê với 30 năm tồn tại đã đưa đất nước tiến lên những bước vừng chắc, nhưng lại cũng không tránh được sự đổ vỡ giống như…

 • Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước - triều đình nhà đinh

  Sự suy vong của triều đình nhà Đinh

  Từ sau sự kiện Đỗ Thích giết vua và Nam Việt vương, triều đình Hoa Lư bắt đầu lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Trong khoảng thời gian chưa đầy một năm … Từ năm Mậu Thân (968)…

 • Cố đô hoa lư - thân thế đinh bộ lĩnh - Đại cồ việt

  Ý nghĩa ba chữ quốc hiệu Đại Cồ Việt

  Hồi Novembre-Décembre 1941, trong cuộc trưng-bày lịch-sử trên nhà Bảo-tàng Maurice Long ở khu Hội-chợ Hà nội do chính-phủ tổ-chức, chắc ai cũng phải để ý đến bức bản đồ nước Đại Cồ Việt hồi thế-kỷ thứ mười. Một cái…