• văn tế hai bà trưng

    Văn tế Hai bà trưng

    Bài Văn tế Hai bà trưng Tưởng bấy lâu non nước rồng tiên, nung đúc nên đối vì nữ kiệt : Dẫu đương buổi gió mưa Âu, Á, trông mong vẫn một dạ quốc dân.  Tinh-thần còn đó,  Cảm-cách không…