• Dương quý phi - Đinh tiên hoàng

    Tôi bào chữa cho Dương thái hậu

    Nói đến Dương-thị, một vị hoàng-hậu trước đã đẹp duyên với Đinh Tiên hoàng-đế, sau lại nối giây cầm sắt Với vua Lê Đại-Hành, nhiều người in trí rằng bà là một gái phụ-tình, một nàng dâm-phụ, nồi, vì thành-kiến…

  • thi câu đối kén rể

    Thi câu đối kén rể

    Đỗ-quân lại kể thêm; Nguyễn Giản-Thanh bấy giờ tuy bắn trượt bình sẻ, nhưng khi còn bé, Nguyễn đã tỏ ra là một thiện-tài, rất mẫn tiệp trong những câu đối ứng khẩu… Một đêm thu. Trong phòng khách ấm-cúng…