• làng khoa cử thời xưa

    Mấy chuyện lý thú trong làng khoa cử

    Mấy chuyện lý thú trong làng khoa cử 1. Thần khẩu linh linh Đời nhà Trần, Cống-sinh Đào-sư-Tích, người làng Cổ-lễ, huyện Nam-trực – tỉnh Nam-định bây giờ – khoa ấy đi thi hội, ra ngõ gặp đàn-bà, Đào phàn-nàn…