• khoi-nghia-hai-ba-trung

    Thân thế và sự nghiệp của Hai bà trưng

    Ai đến cung-chiêm đền Hai-Bà làng Đồng-nhân trong thành-phố Hà-nội còn thấy một bài thơ nôm, ngũ ngôn, bát cú,  nhắc lại công-nghiệp lẫy-lừng của hai vị nữ anh hùng mà trong khoảng nội-thuộc Đông-Hán (Ất-dậu đến Kỷ-sửu, 25 đến…

  • Một chiến công oanh liệt - Ông ích khiêm

    Một chiến công oanh liệt

    Một chiến công oanh liệt –  là bài viết được đăng trên Tạp chí Tri Tân số 3. Kể về chiến công của hai vị anh hùng là Ông Ích Khiêm và Tôm Thất Thuyết trước quân ngoại xâm năm…