Cúng dường bằng đất Nhận được phúc báo

by Moc Lam Quan

Để tỏ lòng tôn kính với Phật Pháp, khi cúng dường thường thì chúng ta sẽ đều dâng những lễ vật cao quý nhất. Nhiều người cho rằng mâm cúng càng cao thì Phật càng chứng. Liệu rằng có phải vậy?.  Câu chuyện cậu bé cúng dường bằng đất dưới đây sẽ là lời giải đáp cho những người vẫn còn chưa tỏ.

Cúng dường bằng đất

Khi Đức Phật và Ananda vào thành để khất thực, họ nhìn thấy một nhóm bé trai đang chơi trò chơi bên vệ đường, chất đống đất giả làm lương thực và cung điện.

Một cậu bé từ xa nhìn thấy Đức Phật đến, trong lòng vui mừng, muốn cúng dường Đức Phật, bèn lấy đất làm gạo và dâng cho Đức Phật. Đức Phật cúi đầu khen ngợi cậu bé, nhận lời cúng dường của cậu và yêu cầu cậu bỏ đất sét vào trong bát.

A-nan tò mò hỏi: “Thưa Đức Phật, tại sao Ngài lại nhận những vật cúng dường từ những mảnh đất sét này?

Đức Phật thương xót nói: “Này A-nan, điều quan trọng không phải là vẻ bề ngoài, mà là phát tâm. Đứa nhỏ này có tâm bố thí lớn, không nên coi thường. Những mảnh đất này có thể lấy để trát trên nền nhà của phòng của ta.”

A Nan đã làm theo lời Phật dạy, nhưng trong lòng luôn nghi ngờ, không nhịn được hỏi lại: “Lạy Phật, đứa nhỏ này tuy có lòng thành thật muốn bố thí, nhưng chút đất nhỏ này có thể có công đức gì ?”

Đức Phật mỉm cười nói: “Vì hành động này, cậu bé sẽ trở thành vua một trăm năm sau khi ta nhập niết bàn, gọi là Aśoka Maurya và những cậu bé khác sẽ là đại thần của cậu. Vị vùa này sẽ thống lĩnh nhiều xứ sở, hưng thịnh Tam Bảo, bố thí rộng rãi, phân bố xá lỵ, và sẽ vì Ta mà xây dựng 84.000 ngôi chùa.”

Sau đó, cậu bé được đầu thai thành vua A Dục. 《 Hiền ngu nhân duyên kinh 》, 《 Phật giáo cố sự đại toàn 》)

Xem thêm:

You may also like