Dược tích chỉ nam pdf

by Moc Lam Quan

Dược tính chỉ nam là cuốn sách dược học của một nhóm các lương y xưa, xuất bản những năm 1970. Sách gồm 4 quyển, với cả nghìn vị thuốc. Tuy không chi tiết bằng các cuốn sách dược học khác, nhưng cuốn sách là những chắt lọc kinh nghiệm của các Lương y trong quá trong quá trình nghiên cứu về dược học. Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới bạn đọc cuốn dược tích chỉ nam pdf.

Lời nói đầu sách Dược tính chỉ nam

Đông- Bảo Giám chép rằng: “ Hiên Kỳ Hiên Kỳ Thượng cùng thiên kỷ hạ cực nhìn lý nghĩa là: thánh vậy thay | Hiên-Kỳ, trên thấu cơ trời, dưới suối lẽ người, Hiên Kỳ muôn đời.

Xét trong y-học phương Đông, xưa nay giúp ích cho người không phải nhỏ, thật là một công trình vĩ đại vô song. Sách vở lưu truyền đề cho người sau nghiên cứu, những phương kinh nghiệm tinh vi, có thể nói là phát minh trước nhất trong lịch sử y-khoa.

Giữa lúc Đông Tây chung sống, mới cũ đời thay, phải chăng vì tinh thể suy nên, hay vì hoàn cảnh bó buộc, mở những Phương pháp tài tình, những triết lý cao siêu về dịch lý cũng như vận khi uyên thâm của các bậc đại tài. Chúng ta có thể tự hào là y-học đông-phương tiến triển trên trình độ khá cao Trước Âu-Mỹ vậy.

Thương Hàn Luận của Trương-trọng Cảnh tiền-sinh sáu kinh biến hóa nhiệm màu, Mạch Thái Tố của cụ Dương Thượng sáu bộ uyền vị. -Tông-Tâm lĩnh của cụ Hải Thượng âm dương thủy hỏa diệu huyền, chồng phải là những bộ sách quý báu có một không hại ru ?.

Đáng lẽ ra sự nghiệp thiêng liêng ấy. Công trình vĩ đại úy, đương nhiên là được thừa hưởng đời đời, không vì một lẽ nào lẽ giám thờ ơ, mà còn phải lo sao cho bền vững, và sáng tỏ thêm lên mới phải.

Trông lên dĩ vãng, ngắm về tương lai ; lòng riềng riềng những bản hoàn ! Vàng mười nấu chưa đủ là ngọc quý sao nỡ rời tay.

Huống chỉ những phương pháp cao kỷ giản dị ấy, chữa được những bệnh hiểm nghèo, hiệu nghiệm ngay trước hết, chẳng đã cho ta thấy rõ công phu khảo cứu đỏ sao ?

Thi-dụ chữa chứng gãy xương Đông, chỉ dùng mấy thứ có quanh nhà mà cũng đủ chữa khỏi rối là thần hiếu | Chứng nhu-ung, chống trang phục dùng một vài thủ là có thể tan ngay, người bị tấn cán ngắt đi, công chỉ một vài miếng vỏ cây nơi bờ ruộng cứu sống lại như chơi.

Những môn thuộc vô cùng hiệu nghiệm ấy, chẳng phải ở đâu xa, mà chỉ ở lòng ta có công có chí nghiên cứu tìm tài ra cỏ. – khoa học như hải dụng như chim, đọc suốt thiên kinh vạn điển rút lại cũng chỉ là đem ra là thế độ nhân.

Người xưa đã nói : « Dục học lương y liên độc bản thảo dĩ trị dược tính là nghĩa là muốn làm thầy hay trước nên đọc bản thảo cho rõ tính thuốc.

Bản thảo là tấm gương sáng trong nền y-học vậy, kia như những sách: Cương mục Bản thảo, Thần nông Bản thảo, Y-học Nhập môn Bản Thảo, Y-học Phương châm bản thảo, Tuệ tĩnh Lãn Ông bản thảo, y học đại toàn bản thảo, Đông-y Bảo giám Bản thảo, Chu-chân bản thảo Dược học Đại Tự điển Bàn thảo, đại yếu và Trung được dược học đại tự điền, Tang chủ bản thảo Trung được được tinh, năng chủ y dược nghiên cứu thư xã v,v… Đều dạy ta những tính chất các vị thuốc của thảo mộc kim thạch cầm thú, dạy ta cách bào chế làm sao, để cho hợp với thực hư tạng phủ của con người, hầu giúp cho sự trị liệu, hoặc bồi bổ tâm con cho khỏe mạnh, thật là bao công phu nghiên cứu của cổ nhân.

Dược phẩm Đông hay Tây ; tựu trung cũng đều chế biến thảo mộc kim thạch mà ra, duy có điều trị liệu, hoặc bảo chế khác nhau thôi.

Vi những ý nghĩ lo âu, và tấm lòng tha thiết về y đạo chúng tôi xin theo các bộ sách kế trên soạn dịch ra đây gọi là DƯỢC TÍNH CHỈ NAM đề cống hiến đồng bào, mang góp phần xây dựng nền y học đông phương trong muốn một vậy, hoặc có chỗ nào làm lội xin quý vị cao minh vui lòng chỉ giáo giùm cho, chúng tôi xin hết lòng cảm tạ.

Kính bạch HẠNH-LÂM

LINK TẢI: Dược tính chỉ nam PDF

Xem thêm:

You may also like