Hai vợ chồng con Chiền chiện và ông Sư

by Moc Lam Quan

Hai Vợ Chồng Con Chiền Chiện Và Ông Sư là câu truyện ngụ ngôn của Việt Nam, nội dụng chuyện xoay quanh cuộc cãi vã giữa vợ chồng nhà Chiền chiện và Cào cào bên tai ông sư đang tu hành. Khiến ông sư không thể “nhẫn” được sự túc giận mà phá đi. 

Xem thêm: Cách tránh xa tai họa: 4 điều “không nên đủ”

hai vợ chồng con chiền chiện và ông sư

Chuyện hai vợ chồng Chiền Chiện Và Ông Sư

Xưa có hai vợ chồng con Chiền chiện làm tổ ở bên tai một ông sư. Được ít lâu, Chiền chiện cái đẻ ra một Chiền chiện con.

Một hôm, Chiền chiện cái bay đi kiếm ăn, chẳng may gặp buổi trời mưa, nên đi suốt ngày mà không kiếm được miếng gì cả. Lúc trở về, qua hồ sen, Chiền chiện cái ngỡ trong hoa sen có miếng ăn, bay vào, thì bấy giờ trời đã tối, cái hoa sen cụp lại, Chiền chiện không sao ra được, phải nương náu ở trong hoa.

Đêm hôm ấy, Chiền Chiện đực ở tổ có một mình, bị con Cào cào nó vào nó ấp con. Rồi Cào cào, chân dài, vô ý thế nào đè gãy mất chân Chiên Chiện con. Sáng ra, hoa sen nở, Chiền chiện cái mới bay về.

Chiền chiện đực vừa giận, vừa ghen, quát tháo mắng ầm lên rằng:

– Con kia! Đêm qua mày đi ăn nằm với ai mà mày không về, để ở nhà Cào cào nó vô nó làm gãy mất chân con!…

Chiền chiện cái nghe nói, vội chạy ra cửa tổ, om sòm chửi Cào cào rằng:

– Mày làm thế nào cho chân con bà lành lại thì làm! Nếu mày để cho chồng bà đánh mắng bà thì mày không yên được với bà!…

Cào cào bay lại đậu bên cãi rằng:

– Mày nấu cơm không lành, canh không ngọt cho chồng mày, thì nó đánh mày, chứ việc gì đến tao!

Rồi hai con cùng hăng lên, cãi nhau, đánh nhau tán loạn, làm cho ông sư đinh tai, nhức óc, không sao chịu được, tức mình bỏ cái tổ Chiền chiện ở trên tai xuống mà phá đi.

Rồi thành vì thế mà ông sư tu không đắc đạo, không thành được Phật.

Bài học rút ra là gì ?

Hai Vợ Chồng Con Chiền Chiện Và Ông Sư là câu truyện ngụ ngôn của Việt Nam, nội dụng chuyện xoay quanh cuộc cãi vã giữa vợ chồng nhà Chiền chiện và Cào cào bên tai ông sư đang tu hành. Khiến ông sư không thể “nhẫn” được sự túc giận mà phá đi.

Ở đây cả Chiền chiện, Cào cào, và nhà sư đều không thể nhẫn nhịn được cái tính khí nóng giận mà đã tự rước lấy tai họa. Cuộc sống này cũng vậy, nếu bạn không thể kiềm chế được cái tính nóng nảy của mình, không làm chủ được bản thân, thì có thể gây ra những sai lầm rất lớn. Thậm chí hậu quả của những sai lầm ấy là không thể sửa chữa. Lúc tỉnh ra thì đã qua muộn màng.

You may also like