Mọi mối quan hệ trên đời đều do duyên phận định đoạt

by Moc Lam Quan

Mọi mối quan hệ trên đời đều do duyên phận định đoạt. Người đời vẫn có câu “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”. Đôi khi người mà chúng ta muốn gặp, muốn thân nhưng họ lại không muốn đáp lại. Là cớ vì sao?.

Câu chuyện về người bà lão ở phía đông thành được ghi lại trong “Đại Trí Độ Luận”, xảy ra lúc Đức Phật Thích Ca còn tại thế là một câu chuyện như vậy.

Quan hệ nhân duyên

Khi Đức Phật còn tại thế, có một bà lão già nghèo khổ ở phía đông thành Xá Vệ. Một lần nọ, Đức Phật và A Nan đang đi hóa duyên trong thành, A Nan nhìn thấy bà lão tội nghiệp bên vệ đường, nên kính cẩn cầu xin Ðức Phật cứu bà.

Không ngờ, khi Đức Phật bước đến gần bà lão, bà lại muốn tránh mặt. Khi Ngài ở từ phía đông, bà quay đầu về phía tây, khi Ngài từ trên cao nhìn xuống, thì bà lại cúi đầu, khi Phật đến gần, bà liền quay đầu đi hướng khác, không muốn gặp Đức Phật. .

Phật có khả năng hóa thân, nhưng dù Ngài nhìn từ phương nào thì bà vẫn luôn quay mặt đi chỗ khác. Bời vì bà lão ấy có nhiều nghiệp chướng, không có duyên với Phật, không muốn gặp Phật, nên dù Đức Phật có đích thân đến gặp thì cũng vô ích.

Sau đó, Đức Phật bảo La-hầu-la, là người có hưu duyên với bà lão kia tới để cứu độ bà. La-hầu-la làm theo lời Phật dạy, đi ra ngoài thành, khi nhìn thấy bà lão ở phía đông thành, ông nói: “Chào bà!”

Bà lão rất vui khi gặp La-hầu-la, vì ngày xưa La-hầu-la đã từng nhiều lần gánh củi và đun nước cho bà lão, và bà luôn coi La-hầu-la như con mình. “Con trai à, tại sao con lại cắt tóc thành như thế này? “

La-hầu-la đáp: “Thưa bà, vì lợi ích chúng sanh, cứu độ chúng sinh, con đã theo Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni đi tu, nên con đã xuống tóc đi tu.”

Hai người đã nói chuyện rất vui vẻ, và bà lão đã dễ dàng chấp nhận thuyết Pháp của La-hầu-la, do đó cũng dễ độ hóa cho bà.

Xem thêm:

You may also like