• Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước - triều đình nhà đinh

  Sự suy vong của triều đình nhà Đinh

  Từ sau sự kiện Đỗ Thích giết vua và Nam Việt vương, triều đình Hoa Lư bắt đầu lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Trong khoảng thời gian chưa đầy một năm … Từ năm Mậu Thân (968)…

 • Cố đô hoa lư - thân thế đinh bộ lĩnh - Đại cồ việt

  Ý nghĩa ba chữ quốc hiệu Đại Cồ Việt

  Hồi Novembre-Décembre 1941, trong cuộc trưng-bày lịch-sử trên nhà Bảo-tàng Maurice Long ở khu Hội-chợ Hà nội do chính-phủ tổ-chức, chắc ai cũng phải để ý đến bức bản đồ nước Đại Cồ Việt hồi thế-kỷ thứ mười. Một cái…

 • Dương quý phi - Đinh tiên hoàng

  Tôi bào chữa cho Dương thái hậu

  Nói đến Dương-thị, một vị hoàng-hậu trước đã đẹp duyên với Đinh Tiên hoàng-đế, sau lại nối giây cầm sắt Với vua Lê Đại-Hành, nhiều người in trí rằng bà là một gái phụ-tình, một nàng dâm-phụ, nồi, vì thành-kiến…

 • Đinh tiên hoàng - Tần thủy hoàng

  Vua Đinh Tiên Hoàng và Tần Thủy Hoàng

  Vua Đinh Tiên Hoàng đã gặp Tần Thủy Hoàng ở chỗ thống nhất bờ cõi, lại giống Hán Cao Tổ ở chỗ vì nước quên nhà. Đọc Nam-sử, đến Đinh-kỷ, ta thấy vua Đinh Tiên-hoàng (968-979) có mấy điều này…

 • 12 sứ quân

  Mười hai sứ quân cát cứ những nơi nào ?

  Mười hai sứ quân cát cứ những nơi nào ? Năm ất-tỵ (945), Dương Tam Kha cướp ngôi nhà Ngô, tự xưng là Bình-vương. Những thổ hào kiệt-liệt như bọn Kiều Công-Hãn, Lý-Khuê v.v…. chia cắt đất-đai, độc-lập từng khu…

 • Cố đô hoa lư - thân thế đinh bộ lĩnh - Đại cồ việt

  Thân thế Đinh Bộ Lĩnh

  Thân thế Đinh Bộ Lĩnh Thế lực địa phương đầu tiên chống lại triều đình Cổ Loa rệu rã bạc nhược, là Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh sinh năm Giáp Tý (924), quê ở thôn Kim Lư, làng Đại…