• Thánh thiên công chúa

  Thánh thiên công chúa 

  Thánh thiên công chúa được tin Tô-định kéo quân sang, bèn lưu các đạo binh, lập đồn bảo-thủ, rồi về nguyên-quán Hải-dương, thu thập binh mã đề phòng chống với quân Hán. Sau khi đánh được An-dương vương. Triệu Đà…

 • văn tế hai bà trưng

  Văn tế Hai bà trưng

  Bài Văn tế Hai bà trưng Tưởng bấy lâu non nước rồng tiên, nung đúc nên đối vì nữ kiệt : Dẫu đương buổi gió mưa Âu, Á, trông mong vẫn một dạ quốc dân.  Tinh-thần còn đó,  Cảm-cách không…

 • khoi-nghia-hai-ba-trung

  Thân thế và sự nghiệp của Hai bà trưng

  Ai đến cung-chiêm đền Hai-Bà làng Đồng-nhân trong thành-phố Hà-nội còn thấy một bài thơ nôm, ngũ ngôn, bát cú,  nhắc lại công-nghiệp lẫy-lừng của hai vị nữ anh hùng mà trong khoảng nội-thuộc Đông-Hán (Ất-dậu đến Kỷ-sửu, 25 đến…

 • bài thơ về hai bà trưng

  Một bài thơ cổ về bà Trưng

  Nhân hội đền hai Bà Trưng ở làng Đồng-nhân (Hà-nội), vào mồng năm tháng hai, tôi sao lại một bài thơ soạn vào cuối đời nhà Lê, khoảng năm 1787-1800, để kỷ-niệm hai đấng liệt-nữ đã dựng cờ độc-lập, trước…

 • khởi nghĩa hai bà trưng

  Gia đình Trưng vương

  Gia đình Trưng vương là là một gia-đình kỳ-kiệt khác thường. Có thể nói: bao can-đảm, bao nghị-lực, bao nhiệt-thành, bao tinh-thần mãnh-liệt của dân-tộc Việt-nam hồi đó đều kết-tinh ở cả một nhà ấy. Không kể cha là một…

 • hai bà trưng

  Bình luận và vịnh Nhị trưng

  Ta đọc sử nước Pháp, thấy chép chuyện bà Jeanne d’Arc mà ta kinh phục, ta kính mến. Kính-phục về cái chiến-công vĩ-đại, chống được quân Anh, thu-phục được giang-sơn thành quách do tay một người con gái thân bồ…

 • khoi-nghia-hai-ba-trung

  Toàn bộ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

  Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc đầu tiên trong lịch sử Việt Nam do hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị lãnh đạo. Cuộc khởi nghĩa đã đánh đuổi được lực lượng…