• Mị châu trọng thủy

  Mỵ châu Trọng thủy

  Mỵ châu – Trọng thủy Dù đã làm vua nước Nam Việt rộng lớn gồm có ba quận Nam Hải, Quế Lâm và Tượng Quận, Triệu Đà vẫn chưa vừa lòng. Không thể bành trướng tham vọng của mình lên…

 • Lý Ông Trọng

  Lý Ông Trọng

  Lý Ông Trọng Vào khoảng cuối đời vua Hùng thứ mười tám, ở làng Chèm (nay thuộc ngoại thành Hà Nội), có một người trai dị thường tên là Lý Thân. Thân mình anh ta cao to quá khổ, cao…

 • Xây thành cổ loa - An dương vương

  Xây thành Cổ Loa

  Xây thành Cổ Loa Đến tuổi già yếu, Hùng Vương thứ mười tám sinh ra chểnh mảng, ít lo việc nước. Thủ lĩnh nước Tây Âu là Thục Phán thường đem quân đến quấy nhiễu nhưng Văn Lang vẫn còn…