Tại sao ốc sên di chuyển chậm ?

by Moc Lam Quan

Ngoài rùa thì Ốc sên là con vật chậm chạp nhất trong các loài vật. Nó chỉ đi được 1,5mm trong một giây. Vậy tại sao ốc sên di chuyển chậm như vậy?.

tại sao ốc sên di chuyển chậm

–      Xem thêm: Tại sao có nhiều màu da

Tại sao ốc sên di chuyển chậm chạp?

Ngoài rùa thì Ốc sên là con vật chậm chạp nhất trong các loài vật. Nó chỉ đi được 1,5mm trong một giây. Vậy tại sao ốc sên lại đi chậm như vậy?.

Đó là bởi vì ốc sên phải mang cả một cái vỏ trên lưng. Đây được coi là căn nhà di động của ốc sên. Ngôi nhà này lại chiếm phần lớn trọng lượng của nó.

Ngoài ra, do chân của ốc sên bị tiêu biến, nên nó chỉ có thể bò bằng lưỡi . Do đó cũng làm cho tốc độ di chuyển của loài này trở nên chậm đáng kể.

Nhìn chung các loại ốc đều có cấu tạo và tốc độ tương tự như nhau. Dù chúng sống ở dưới nước hay trên cạn.

Vì sao ốc sên để lại vệt nước dãi khi bò?

Lưỡi của ốc sên có một loại thể tuyến gọi là túc tuyến. Túc tuyến có thể tiết ra một loại thể dịch rất dính để giúp ốc sên bò. Vì vậy chỗ mà nó bò qua đều sẽ để lại vệt nước. Đây chính là chất dịch từ túc tuyến tiết ra. Sau khi vết dịch dính này khô đã hình thành một vệt nước sang.

Khi ốc sên bước vào thời gian nghỉ, ngủ đông hoặc ngủ hè. Loại dịch dính mà túc tuyến tiết ra sẽ hình thành một lớp màng mỏng bịt kín cơ thể lại để bào vệ.  Khi môi trường bên ngoài thích hợp thì ốc sẽ phá màng chui ra. Do được lớp màng mỏng này bảo vệ, ốc sên có thể sống nhiều năm không chết.

Xem thêm: Vì sao lá sen còn có tên là “Thát ô ”?

You may also like