Veracrypt download, cài đặt và sử dụng 2022 (video)

by Moc Lam Quan

VeraCrypt là một công cụ bảo mật miễn phí và có mã nguồn mở mà bạn có thể sử dụng để thiết lập mã hóa cho toàn bộ các ổ đĩa trên bất kỳ máy tính nào. Dưới đây là bản hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm VeraCrypt, do chính VeraCrypt viết được Moclamquan.xyz dịch lại. Veracrypt dowload tại đây

A. Cách tạo và sử dụng vùng chứa VeraCrypt

Chương này bao gồm các hướng dẫn từng bước về cách tạo, gắn kết và sử dụng một tập đĩa VeraCrypt. Chúng tôi thực sự khuyên bạn cũng nên đọc các phần khác của sách hướng dẫn này, vì chúng chứa thông tin quan trọng.

BƯỚC 1:

Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy tải xuống và cài đặt VeraCrypt. Sau đó, khởi chạy VeraCrypt bằng cách nhấp đúp vào tệp VeraCrypt.exe hoặc bằng cách nhấp vào phím tắt VeraCrypt trong menu Bắt đầu của Windows.

VeraCrypt cài đăt

VeraCrypt cài đặt

Bước này các bạn nhấn Yes để xem hướng dẫn của họ, nhấn No nếu không cân.

BƯỚC 2:

VeraCrypt dowload

Cửa sổ VeraCrypt chính sẽ xuất hiện. Nhấp vào Tạo Khối lượng (được đánh dấu bằng một hình chữ nhật màu đỏ cho rõ ràng).

BƯỚC 3:

veracypt sử dụng

Cửa sổ VeraCrypt Volume Creation Wizard sẽ xuất hiện.

Trong bước này, bạn cần chọn nơi bạn muốn tạo tập đĩa VeraCrypt. Ổ đĩa VeraCrypt có thể nằm trong một tệp, còn được gọi là vùng chứa, trong một phân vùng hoặc ổ đĩa. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chọn tùy chọn đầu tiên và tạo một tập đĩa VeraCrypt trong một tệp.

Vì tùy chọn được chọn theo mặc định, bạn chỉ cần nhấp vào Tiếp theo .

Lưu ý: Trong các bước sau, ảnh chụp màn hình sẽ chỉ hiển thị phần bên phải của cửa sổ Wizard.

BƯỚC 4:

veracypt cài đặt

Trong bước này, bạn cần chọn tạo một tập đĩa VeraCrypt chuẩn hay ẩn. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chọn tùy chọn cũ và tạo một tập đĩa VeraCrypt tiêu chuẩn.

Vì tùy chọn được chọn theo mặc định, bạn chỉ cần nhấp vào Tiếp theo .

BƯỚC 5:

veracypt cài đặt

Trong bước này, bạn phải chỉ định nơi bạn muốn tạo ổ đĩa (vùng chứa tệp) VeraCrypt. Lưu ý rằng vùng chứa VeraCrypt cũng giống như bất kỳ tệp thông thường nào. Ví dụ, nó có thể được di chuyển hoặc xóa như bất kỳ tệp bình thường nào. Nó cũng cần một tên tệp mà bạn sẽ chọn trong bước tiếp theo.

Nhấp vào Chọn tệp .

Bộ chọn tệp Windows chuẩn sẽ xuất hiện (trong khi cửa sổ của Trình hướng dẫn tạo tập đĩa của VeraCrypt vẫn mở ở chế độ nền).

BƯỚC 6:

veracypt cài đặt

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ tạo tập đĩa VeraCrypt của mình trong thư mục F : \ Data \ và tên tệp của tập tin (vùng chứa) sẽ là MyVolume.hc (như có thể thấy trong ảnh chụp màn hình ở trên). Tất nhiên, bạn có thể chọn bất kỳ tên tệp và vị trí nào khác mà bạn thích (ví dụ: trên thẻ nhớ USB). Lưu ý rằng tệp MyVolume.hc chưa tồn tại – VeraCrypt sẽ tạo nó.

QUAN TRỌNG: Lưu ý rằng VeraCrypt sẽ không mã hóa bất kỳ tệp hiện có nào (khi tạo vùng chứa tệp VeraCrypt). Nếu bạn chọn một tệp hiện có trong bước này, nó sẽ bị ghi đè và thay thế bằng ổ mới tạo (vì vậy tệp bị ghi đè sẽ bị mất , không được mã hóa). Bạn sẽ có thể mã hóa các tệp hiện có (sau này) bằng cách chuyển chúng vào tập VeraCrypt mà chúng tôi đang tạo hiện tại. *

Chọn đường dẫn mong muốn (nơi bạn muốn tạo vùng chứa) trong bộ chọn tệp. Nhập tên tệp vùng chứa mong muốn vào hộp Tên tệp .

Nhấp vào Lưu .

Cửa sổ bộ chọn tệp sẽ biến mất.

Trong các bước tiếp theo, chúng tôi sẽ quay trở lại Trình hướng dẫn tạo tập đĩa của VeraCrypt.

* Lưu ý rằng sau khi bạn sao chép các tệp chưa được mã hóa hiện có vào ổ đĩa VeraCrypt, bạn nên xóa (xóa) một cách an toàn các tệp chưa được mã hóa ban đầu. Có những công cụ phần mềm có thể được sử dụng cho mục đích xóa an toàn (nhiều công cụ trong số đó miễn phí).

BƯỚC 7:

veracypt dowload

Trong cửa sổ Trình hướng dẫn Tạo Khối lượng, bấm Tiếp theo .

BƯỚC 8:

veracypt dowload

Ở đây bạn có thể chọn một thuật toán mã hóa và một thuật toán băm cho khối lượng. Nếu bạn không chắc chắn những gì cần chọn ở đây, bạn có thể sử dụng cài đặt mặc định và nhấp vào Tiếp theo (để biết thêm thông tin, hãy xem chương Thuật toán mã hóa và Thuật toán băm ).

BƯỚC 9:

veracypt dowload

Ở đây, chúng tôi chỉ định rằng chúng tôi muốn kích thước của vùng chứa VeraCrypt của chúng tôi là 250 megabyte. Tất nhiên, bạn có thể chỉ định một kích thước khác. Sau khi bạn nhập kích thước mong muốn vào trường nhập (được đánh dấu bằng hình chữ nhật màu đỏ), hãy nhấp vào Tiếp theo .

BƯỚC 10:

veracypt dowload

Đây là một trong những bước quan trọng nhất. Ở đây bạn phải chọn một mật khẩu âm lượng tốt. Đọc kỹ thông tin hiển thị trong cửa sổ Wizard về những gì được coi là mật khẩu tốt.

Sau khi bạn chọn một mật khẩu tốt, hãy nhập mật khẩu đó vào trường nhập đầu tiên. Sau đó, nhập lại nó vào trường đầu vào bên dưới trường đầu tiên và nhấp vào Tiếp theo .

Lưu ý: Nút Tiếp theo sẽ bị tắt cho đến khi mật khẩu trong cả hai trường nhập giống nhau.

BƯỚC 11:

veracypt dowload

Di chuyển chuột của bạn một cách ngẫu nhiên nhất có thể trong cửa sổ Trình hướng dẫn Tạo Khối lượng ít nhất cho đến khi chỉ báo ngẫu nhiên chuyển sang màu xanh lục. Bạn di chuyển chuột càng lâu thì càng tốt (nên di chuyển chuột trong ít nhất 30 giây). Điều này làm tăng đáng kể sức mạnh mật mã của các khóa mã hóa (giúp tăng tính bảo mật).

Nhấp vào Định dạng .

Quá trình tạo âm lượng sẽ bắt đầu. VeraCrypt bây giờ sẽ tạo một tệp có tên MyVolume.hc trong thư mục F : \ Data \ (như chúng tôi đã chỉ định trong Bước 6). Tập tin này sẽ là một vùng chứa VeraCrypt (nó sẽ chứa tập tin VeraCrypt đã được mã hóa). Tùy thuộc vào kích thước của tập, việc tạo tập có thể mất nhiều thời gian. Sau khi kết thúc, hộp thoại sau sẽ xuất hiện

veracypt cài đặt

:OK để đóng hộp thoại.

BƯỚC 12:

veracypt dowload

Chúng tôi vừa tạo thành công một tập đĩa VeraCrypt (vùng chứa tập tin). Trong cửa sổ VeraCrypt Volume Creation Wizard, nhấp vào Thoát .

Cửa sổ Wizard sẽ biến mất.

Trong các bước còn lại, chúng ta sẽ mount volume vừa tạo. Chúng tôi sẽ quay lại cửa sổ VeraCrypt chính (vẫn sẽ mở, nhưng nếu không, hãy lặp lại Bước 1 để khởi chạy VeraCrypt và sau đó tiếp tục từ Bước 13)

BƯỚC 13:

veracypt dowload

Chọn ký tự ổ đĩa từ danh sách (được đánh dấu bằng hình chữ nhật màu đỏ). Đây sẽ là ký tự ổ đĩa mà vùng chứa VeraCrypt sẽ được gắn vào.

Lưu ý: Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã chọn ký tự ổ đĩa M, nhưng tất nhiên bạn có thể chọn bất kỳ ký tự ổ đĩa có sẵn nào khác.

BƯỚC 14:

veracypt cài đặt

Nhấp vào Chọn tệp .

Cửa sổ bộ chọn tệp tiêu chuẩn sẽ xuất hiện.

BƯỚC 15:

veracypt dowload

Trong bộ chọn tệp, duyệt đến tệp vùng chứa (mà chúng tôi đã tạo ở Bước 6-12) và chọn nó. Nhấp vào Mở (trong cửa sổ bộ chọn tệp).

Cửa sổ bộ chọn tệp sẽ biến mất.

Trong các bước sau, chúng ta sẽ quay lại cửa sổ VeraCrypt chính.

BƯỚC 16:

veracypt sử dụng

Trong cửa sổ VeraCrypt chính, nhấp vào Gắn kết . Cửa sổ hộp thoại nhắc mật khẩu sẽ xuất hiện.

BƯỚC 17:

veracypt dowload

Nhập mật khẩu (mà bạn đã chỉ định ở Bước 10) vào trường nhập mật khẩu (được đánh dấu bằng hình chữ nhật màu đỏ).

BƯỚC 18:

veracypt sử dụng

Chọn thuật toán PRF đã được sử dụng trong quá trình tạo tập (SHA-512 là PRF mặc định được VeraCrypt sử dụng). Nếu bạn không nhớ PRF nào đã được sử dụng, chỉ cần đặt nó thành “tự động phát hiện” nhưng quá trình gắn sẽ mất nhiều thời gian hơn. Bấm OK sau khi nhập mật khẩu.

VeraCrypt bây giờ sẽ cố gắng gắn ổ đĩa. Nếu mật khẩu không chính xác (ví dụ: nếu bạn nhập sai), VeraCrypt sẽ thông báo cho bạn và bạn cần phải lặp lại bước trước đó (nhập lại mật khẩu và nhấp vào OK ). Nếu mật khẩu chính xác, ổ đĩa sẽ được gắn kết.

BƯỚC CUỐI CÙNG:

veracypt dowload

Chúng tôi vừa gắn thành công vùng chứa dưới dạng đĩa ảo M:

Đĩa ảo được mã hóa hoàn toàn (bao gồm tên tệp, bảng phân bổ, dung lượng trống, v.v.) và hoạt động như một đĩa thực. Bạn có thể lưu (hoặc sao chép, di chuyển, v.v.) tệp vào đĩa ảo này và chúng sẽ được mã hóa nhanh chóng khi chúng đang được ghi.

Nếu bạn mở một tệp được lưu trữ trên ổ đĩa VeraCrypt, chẳng hạn như trong trình phát đa phương tiện, tệp sẽ được tự động giải mã vào RAM (bộ nhớ) khi đang đọc.

Quan trọng: Lưu ý rằng khi bạn mở một tệp được lưu trữ trên ổ đĩa VeraCrypt (hoặc khi bạn ghi / sao chép tệp vào / từ ổ đĩa VeraCrypt), bạn sẽ không được yêu cầu nhập lại mật khẩu. Bạn chỉ cần nhập đúng mật khẩu khi lắp ổ đĩa.

Ví dụ, bạn có thể mở ổ đĩa đã gắn bằng cách chọn nó trong danh sách như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình ở trên (vùng chọn màu xanh lam) và sau đó nhấp đúp vào mục đã chọn.

Bạn cũng có thể duyệt đến ổ đĩa được gắn theo cách bạn thường duyệt đến bất kỳ loại ổ đĩa nào khác. Ví dụ: bằng cách mở danh sách ‘ Máy tính ‘ (hoặc ‘ Máy tính của tôi ‘) và nhấp đúp vào ký tự ổ đĩa tương ứng (trong trường hợp này là ký tự M).

veracypt dowload

Bạn có thể sao chép các tệp (hoặc thư mục) vào và từ ổ đĩa VeraCrypt giống như cách bạn sao chép chúng vào bất kỳ đĩa thông thường nào (ví dụ: bằng các thao tác kéo và thả đơn giản). Các tệp đang được đọc hoặc sao chép từ ổ đĩa VeraCrypt được mã hóa sẽ được tự động giải mã nhanh chóng trong RAM (bộ nhớ). Tương tự, các tệp đang được ghi hoặc sao chép vào ổ đĩa VeraCrypt sẽ được tự động mã hóa nhanh chóng trong RAM (ngay trước khi chúng được ghi vào đĩa).

Lưu ý rằng VeraCrypt không bao giờ lưu bất kỳ dữ liệu đã giải mã nào vào đĩa – nó chỉ lưu chúng tạm thời trong RAM (bộ nhớ). Ngay cả khi ổ đĩa được gắn kết, dữ liệu được lưu trữ trong ổ đĩa vẫn được mã hóa. Khi bạn khởi động lại Windows hoặc tắt máy tính của mình, ổ đĩa sẽ được gỡ xuống và tất cả các tệp được lưu trữ trên đó sẽ không thể truy cập được (và được mã hóa). Ngay cả khi nguồn điện đột ngột bị ngắt (mà không có hệ thống tắt phù hợp), tất cả các tệp được lưu trữ trên ổ đĩa sẽ không thể truy cập được (và được mã hóa). Để làm cho chúng có thể truy cập lại, bạn phải gắn ổ đĩa. Để làm như vậy, hãy lặp lại các Bước 13-18.

Nếu bạn muốn đóng ổ đĩa và làm cho các tệp được lưu trữ trên đó không thể truy cập được, hãy khởi động lại hệ điều hành của bạn hoặc tháo ổ đĩa. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:

veracypt dowload

Chọn ổ đĩa từ danh sách các ổ đĩa được gắn trong cửa sổ VeraCrypt chính (được đánh dấu bằng hình chữ nhật màu đỏ trong ảnh chụp màn hình ở trên) và sau đó nhấp vào Dismount (cũng được đánh dấu bằng hình chữ nhật màu đỏ trong ảnh chụp màn hình ở trên). Để làm cho các tệp được lưu trữ trên ổ đĩa có thể truy cập lại được, bạn sẽ phải gắn ổ đĩa. Để làm như vậy, hãy lặp lại các Bước 13-18.

B. Cách tạo và sử dụng phân vùng / thiết bị được mã hóa bằng VeraCrypt

Thay vì tạo vùng chứa tệp, bạn cũng có thể mã hóa các phân vùng hoặc ổ đĩa vật lý (tức là tạo các ổ đĩa được lưu trữ trên thiết bị của VeraCrypt). Để làm như vậy, hãy lặp lại các bước 1-3 nhưng ở bước 3, hãy chọn tùy chọn thứ hai hoặc thứ ba. Sau đó làm theo các hướng dẫn còn lại trong trình hướng dẫn. Khi bạn tạo một ổ đĩa VeraCrypt được lưu trữ trên thiết bị trong một phân vùng / ổ đĩa không thuộc hệ thống , bạn có thể gắn kết nó bằng cách nhấp vào Tự động Gắn Thiết bị trong cửa sổ VeraCrypt chính. Để biết thông tin liên quan đến phân vùng / ổ đĩa hệ thống được mã hóa , hãy xem chương Mã hóa Hệ thống .

Quan trọng: Chúng tôi thực sự khuyên bạn cũng nên đọc các chương khác của sách hướng dẫn này, vì chúng chứa thông tin quan trọng đã bị bỏ qua trong hướng dẫn này để đơn giản hóa.

Nguồn: Veracrypt

Xem thêm:

You may also like